Investovať radšej do zlata alebo do striebra?

Dilema medzi zlatom a striebrom neexistuje len pri šperkoch. No zatiaľčo pri šperkoch je najdôležitejšia estetika a výber stojí predovšetkým na vašom vkuse, výber investičného kovu stojí na iných faktoroch. Aké výhody investícia do týchto kovov prináša?

Prečo vôbec investovať do vzácnych kovov?

Dôvodov na investovanie peňazí do vzácnych kovov je hneď niekoľko. Ich vlastníctvo neohrozuje inflácia ani politické otrasy a sú považované za veľmi stabilné.

Siahajú po nich prevažne konzervatívni investori a sú veľmi vhodné na diverzifikáciu takmer každého portfólia. Aj malé percento drahých kovov v investičnom portfóliu znižuje mieru kolísania hodnoty majetku, jeho výnosovej miery aj celkového rizika.

TIP: Pozrite si návod, ako investovať do zlata.

Zlato

Obľúbenosť zlata pramení predovšetkým z toho, že zabezpečuje hodnotu v časoch politickej nestability alebo zvýšenej inflácie a je ľahko prenosné a skladovateľné. Jeho hlavné výhody pozostávajú z nasledujúcich bodov:

 • Vyššia hodnota – keďže má zlato vyššiu hodnotu ako striebro, rovnakú hodnotu si dokážete uložiť v menšom objeme ako u striebra, avšak pre jeho vyššiu hodnotu za rovnaké množstvo zaplatíte viac ako pri striebre

 • Diverzifikácia portfólia – vďaka svojej stabilite skvele diverzifikuje portfólio pri nákupe aj rizikovejších aktív

 • Široké možnosti investície – investičné zlato nie je jedinou možnosťou, okrem neho si môžete zvoliť aj CFD kontrakty, ETF fondy alebo akcie

 • Rast – jeho cena z dlhodobého hľadiska rastie, predovšetkým počas finančných kríz

Cena zlata

Cena zlata sa odvíja predovšetkým od vzťahu medzi ponukou a dopytom. Významným faktorom je však aj nálada v spoločnosti. V neistých časoch, keď sa investori boja poklesu cien, začnú vo veľkom nakupovať práve zlato. Nákupom však zvyšujú dopyt, čo znamená, že jeho cena ide hore.

Striebro

Na rozdiel od zlata, striebro hrá významnú úlohu aj v iných oblastiach, ako je napríklad šperkárstvo, pretože patrí medzi priemyselné kovy. Aj to je dôvod, prečo je aktuálna cena striebra volatilnejšia, a teda aj menej stabilizujúca pre portfólio. Výhod, ktoré prináša investovanie do striebra je však stále niekoľko:

 • Nižšia cena – v porovnaní so zlatom alebo inými drahými kovmi je obstarávacia cena striebra nižšia, čo je vhodným riešením pre investorov s nižšími finančnými prostriedkami

 • Rozšírenie portfólia – na rozloženie rizika je nutné investovať do viacerých oblastí, striebro je dobrým doplnkom k iným inštrumentom, pretože si drží hodnotu a je poistkou v neistých časoch

 • Viacero možností investície – investícia do striebra ponúka viacero možností ako na to, zvoliť si môžete investičné mince, tehličky či papierové striebro

 • Zhodnotenie – striebro je vhodné na ochranu financií a ich zhodnotenie

Poznámka: O papierovom striebre hovoríme pri nákupe podielových fondov a akcií spoločností pracujúcich so striebrom.

Cena striebra

Faktorov, od ktorých sa cena striebra odvíja je niekoľko:

 • Obmedzená ponuka – keď je striebra dostatok, jeho cena je nižšia a keď je ho menej, cena je vyššia
 • Dopyt – čím je dopyt po striebre vyšší, tým je vyššia aj jeho hodnota, a naopak; dopyt po striebre však nie je nikdy príliš nízky, keďže sa využíva v mnohých oblastiach, vrátane šperkárstva a priemyslu
 • Vzťah s dolárom – striebro má tzv. inverzný vzťah s dolárom, keď hodnota doláru klesá, stúpa cena striebra, a naopak
 • Súčasná situácia – rovnako ako iné komodity a finančné inštrumenty, aj striebro je ovplyvnené tým, čo sa deje vo svete

TIP: Oplatí sa investovať do slovenských korporátnych dlhopisov?

Investičné kovy a DPH

Ak sa rozhodujete medzi nákupom investičného zlata a striebra, úlohu tu hrá aj DPH. Investičné zlato si môžete kúpiť bez DPH, nakoľko jeho nákup, dodanie a sprostredkovanie je oslobodené od dane podľa §67 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

Na nákup a predaj investičného striebra sa však ako na každý tovar a službu na Slovensku uplatňuje zákon o DPH. Preto spotrebitelia nakupujú investičné striebro za cenu, vrátane DPH vo výške 20 %.

Istota alebo špekulácie

Trh so striebrom je oveľa menší než trh so zlatom. To znamená, že väčšie množstvo finančných prostriedkov vie ovplyvniť jeho cenu viac, ako by rovnaké množstvo finančných prostriedkov ovplyvnilo cenu zlata.

Zlato teda predstavuje stabilnejšiu investíciu, pretože jeho cena nekolíše tak výrazne ako cena striebra. Čo však niektorí investori považujú za výhodu, iní nemusia. Striebro je zas vhodnejšie na špekulácie: keď budú ceny drahých kovov rásť, cena striebra môže stúpnuť viac než cena zlata. Keď však bude cena drahých kovov klesať, cena striebra sa môže prepadnúť oveľa viac než cena zlata.

Zaujímavosť: Viete, do čoho najradšej investujú ženy? Prikláňajú sa viac k rizikovejším alebo konzervatívnym investíciam?

Pomer ceny zlata a striebra

Pomer ceny zlata a striebra meria ukazovateľ Gold Silver Ratio (GSR). Keď sa v minulosti Gold Silver Ratio nachádzalo v nízkych hodnotách (menej než 20), bolo striebro voči zlatu nadhodnotené. A opačne, keď bol pomer GSR viac ako 80, signalizovalo to, že striebro bolo voči zlatu podhodnotené a lacné.

Záver

Vybrať jednoznačnú odpoveď na otázku zlato verzus striebro nie je možné. Napriek tomu, že majú tieto vzácne kovy veľa spoločného, práve ich odlišnosti ich robia unikátnymi.

Výber, ktorý kov je vhodnejší, je na zvážení každého investora, či investorky. Záleží na preferenciách volatility, nákladovosti, skladovateľnosti či zhodnotenia. Výhodným riešením môže byť aj nákup oboch týchto kovov vo vhodnom pomere k danému portfóliu.

Natália Várošová, obsahový a SEO špecialista

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram